Zużyty olej z gastronomii

Olej roślinny to podstawa wielu potraw. Słonecznikowy, sezamowy czy oliwa z oliwek. Doskonale nadaje się do smażenia i wyrobu sałatek. Jest powszechnie stosowany w przemyśle gastronomicznym. Po zużyciu właściciele restauracji i niewielkich lokali są zobowiązani do jego utylizacji.

Jak wygląda utylizacja oleju spożywczego?

Zużyty olej nie może zostać zmagazynowany ani wylany do sieci kanalizacyjnej. Grozi to zapchaniem się rur i szkodliwym wpływem na środowisko. Jest też związane z karami finansowymi, które mogą być nałożone na podmiot, który nie przestrzega prawa. Utylizacja oleju spożywczego to zadanie dla specjalistycznych firm, które dostarczają zbiorniki na olej. Po napełnieniu odbierają i transportują zużytą substancję do dalszej obróbki. Pomimo zużycia olej wciąż stanowi wartość i po poddaniu odpowiednim procesom technologicznym może być ponownie użyty.

Transport zużytego oleju

Zużyty olej w restauracji może być odebrany w czasie dogodnym dla klienta. Sam odbiór musi spełnić warunki formalne. Wystawiana jest karta przekazania odpadu, która potwierdza, że zużyty olej został zdany. Niektóre podmioty są zwolnione z prowadzenia ewidencji odpadów. Jeśli przedsiębiorca korzysta z pomocy specjalistycznej firmy to wtedy to ona prowadzi osobną ewidencję odpadów. Zgodnie z prawem wytwórca odpadu jest osobą, która musi go zutylizować. Korzystanie z pomocy profesjonalistów i oddanie im zużytych substancji odciąża właściciela lokalu gastronomicznego. Beczki są przewożone do zakładów, w których zlewa się tłustą substancję. Pojemniki są myte i mogą być ponownie wykorzystane.

Skupowanie oleju posmażalniczego

Właściwa utylizacja oleju spożywczego to rafinacja, czyli oczyszczanie ze szkodliwych i niebezpiecznych substancji. W procesie podgrzewania tłuszczu powstaje rakotwórczy związek zwany akroleiną. Dlatego zużyty olej nie nadaje się do ponownego wykorzystania w kuchni. Po oczyszczeniu substancja może być użyta do kilku celów. Jest elementem do produkcji biopaliw. Po zmieszaniu z olejami mineralnymi produkt może z powodzeniem służyć jako opał w piecu centralnego ogrzewania. Jest to źródło skondensowanej energii, która może z powodzeniem może być użyte ponownie. Dostawa oleju dla gastronomii Trafinoil.pl – sprawdź więcej informacji o skupowaniu oleju.

Problem rangi państwowej

Całkiem niedawno zaistniał spór dotyczący kwalifikacji produktów powstałych w wyniku smażenia. W pewnej gminie zużyty olej w restauracji nie mógł być uznany za odpad komunalny. Występowanie oleju w dużej ilości wzbudziło wątpliwości urzędników, którzy porównywali je z ilościami oddawanymi przez gospodarstwa domowe. Właściciel lokalu gastronomicznego odwołał się do rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, który prosił o pomoc Ministerstwo Klimatu. W odpowiedzi stwierdzono, że wszystkie oleje jadalne, powstające w gospodarstwach, jak i działalności gastronomicznej zostały uznane za odpad komunalny. W ten sposób uproszczono niektóre procedury. Jeśli dany podmiot nie musi być rejestrowany w BDO to firma przejmująca odpad nie jest zobowiązana do wystawiania karty przekazania odpadów komunalnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here