Czym jest umowa franczyzy

Prowadzenie biznesu w formie franczyzy jest coraz bardziej popularne, przede wszystkim ze względu na to, że w ten sposób minimalizujemy ryzyko niepowodzenia, a także co do zasady nie musimy inwestować znacznych ilości pieniędzy. Jeżeli zatem zastanawiasz się nad otwarciem swojej własnej firmy, sprawdź, czym jest franczyza, jakie zasady współpracy przewiduje, a także co powinna zawierać umowa franczyzy.

Na czym polega umowa franczyzy?

Przez zawarcie umowy franczyzy, przedsiębiorca uzyskuje możliwość prowadzenia własnej działalności w ramach istniejącej już sieci, udzielającej zezwolenia na korzystanie z jej znaku firmowego czy oferowanych produktów. Franczyzodawca (sieć) udziela zazwyczaj niezbędnego wsparcia franczyzobiorcy, a także zobowiązuje go do przestrzenia wspólnych dla całej sieci zasad. Niemniej należy pamiętać, że przedsiębiorca działa na własny rachunek oraz na własną odpowiedzialność.

W ramach umowy franczyzowej przedsiębiorca prowadzi działalność pod logo franczyzodawcy, który pozostaje właścicielem znaku towarowego oraz marki. Z racji tego, że przedsiębiorca działa we własnym imieniu, to osiągnięte zyski należą do franczyzobiorcy – jest samodzielny oraz niezależny. Franczyzobiorca musi jednak pokryć koszty inwestycji, takie jak zakup towaru czy najem lokalu, przy czym może również określać ceny sprzedawanych towarów czy świadczonych usług.

W celu wdrożenia franczyzobiorcy w prowadzenie biznesu franczyzodawca udziela mu niezbędnych wskazówek i przekazuje swoje know how. Właśnie za te informacje, a także za możliwość korzystania z szyldu franczyzodawcy, franczyzobiorca musi uiszczać pewne opłaty, do których zalicza się opłatę za licencję franczyzową, a także miesięczną opłatę franczyzową.

Należy jednak pamiętać, że powyżej wskazane zasady to typowe postanowienia zawarte w umowie franczyzy. Niemniej to właśnie podpisana umowa jest wiążąca dla franczyzodawcy oraz franczyzobiorcy, w której mogą oni ustalić zasady współpracy odmiennie. Dlatego też za każdym razem należy dokładnie przeanalizować postanowienia zawarte w podpisywanej przez nas umowie, a najlepiej skonsultować ją z prawnikiem.

Co powinno znaleźć się w umowie franczyzy?

Umowa franczyzy powinna zawierać przede wszystkim dane franczyzodawcy oraz franczyzobiorcy, a także wszelkie postanowienia regulujące zasady współpracy pomiędzy stronami, takie jak:

  • zasady przystąpienia do sieci franczyzowej (działania, które każda ze stron musi podjąć w celu rozpoczęcia funkcjonowania jednostki franczyzowej);
  • czas trwania umowy (określony lub nieokreślony, przy czym umowę na czas określony jest znacznie trudniej rozwiązać, niż w przypadku umowy na czas nieokreślony);
  • obszar działania franczyzobiorcy (ustalenia co do wyłączności terytorialnej);
  • prawa i obowiązki każdej ze stron (ważne, aby były one jasne i precyzyjne);
  • przyczyny oraz sposoby rozwiązania umowy;
  • wysokość opłat ponoszonych przez franczyzobiorcę na rzecz franczyzodawcy (takich jak opłata wstępna, opłata bieżąca czy opłata marketingowa, mogą być określone kwotowo, procentowo lub być zależne od innych czynników, np. liczby stanowisk do obsługi klienta czy pracowników);
  • uprawnienia kontrolne franczyzodawcy;
  • zakres, w jakim franczyzodawca może ingerować w działalność franczyzobiorcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here