Automatyka przemysłowa

Od mniej więcej dwóch dekad obserwujemy dynamiczny rozwój automatyki przemysłowej. Mówi się, że roboty w końcu całkowicie zastąpią ludzi przy pracy, jednak jest to na razie odległa przyszłość. Póki co precyzyjne i szybkie systemy znacznie ułatwiają ludziom pracę i przyspieszają rozwój technologiczny. W dzielniejszym tekście wyjaśniamy, czym jest automatyka przemysłowa i jakie są jej zasługi dla światowego przemysłu.

Co to jest automatyka przemysłowa?

Automatyka przemysłowa to dział inżynierii skupiony wokół automatyzacji procesów produkcyjnych. Automatyka stawia sobie za cel zrobotyzowanie wszystkich etapów wytwórczych, które odbywają się w fabrykach każdej branży. Współcześnie automatyka przemysłowa w mniejszym lub większym stopniu wdrożona jest we wszystkich większych zakładach przemysłowych na świecie, wliczając w to należącą do Unii Polskę.

Co wchodzi w jej zakres?

Ponieważ jest to pojęcie bardzo pojemne, w zakres automatyki przemysłowej wchodzi szereg maszyn, urządzeń, systemów oraz sterujące nim oprogramowanie. Mamy zatem przede wszystkim urządzenia i maszyny biorące udział w wytwarzaniu produktów i procesach technologicznych, a ponadto urządzenia kontrolne i te odpowiedzialne za pomiary, zamontowane na liniach produkcyjnych. Dodatkowo w zakres automatyki przemysłowej wchodzą także wszelkie urządzenia wykonawcze, wliczając w to silniki, napędy, przepustnice czy pompy itd.

Nie możemy zapomnieć także o urządzaniach sterujących typu sterowniki, komputery i specjalne panele operatorskie. Wszystkim tym zawiaduje specjalistyczne oprogramowanie, które wykorzystuje się nie tylko do kontroli procesu produkcyjnego, ale także do wizualizacji procesów. Na koniec dodajmy, że do automatyki zaliczają się także inne elementy jak styczniki, moduły logiczne, falowniki oraz systemy łączności. W przypadku automatyki istotne jest współdziałanie wszystkich elementów. Warunkuje to skutecznością danej linii produkcyjnej.

Jakie są korzyści automatyzacji przemysłu?

Na pewno jedną z głównych zalet automatyki jest większa wydajność produkcji przy ograniczaniu kosztów. Chodzi oczywiście o redukcję zatrudnienia, ale także o zyski, jakie automatyka przemysłowa generuje. Obecnie, w niektórych fabrykach, automatyzacja zmniejszyła liczbę potrzebnych pracowników o kilkaset procent. Sam fakt, iż maszyny są sterowane przez inteligenty komputer, redukuję liczbę błędów ludzkich. Ponadto umożliwia produkcję seryjną dokładnie takich samych przedmiotów o doskonałej jakości.

Automatyka przemysłowa pozwala ponadto dostosować jakość i estetykę produktu w bardzo szerokim zakresie. Ponadto maszyny zastępują ludzi podczas pracy w niebezpiecznych warunkach, takich jak wysokie temperatury oraz narażanie na kontakt z niebezpiecznymi substancjami. Trzeba także wspomnieć, że zautomatyzowane linie produkcyjne można rozbudowywać i modyfikować. W konsekwencji wprowadzenie nowych produktów na rynek i poprawianie jakości obecnych nie stanowi żadnego problemu.

Artykuł powstał przy współpracy ze sklepem EBMiA.pl oferujący elementy automatyki przemysłowej jak np wyłączniki elektromagnetyczne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here