Wpływ danych makroekonomicznych na rynki akcji

Wszyscy inwestorzy każdego miesiąca z zapartym tchem obserwują publikację najważniejszych wskaźników makroekonomicznych, które emitowane są przez GUS, Ministerstwo Finansów i Radę Polityki Pieniężnej. Jak dane makro oddziałują na rynki, ze szczególnym uwzględnieniem rynku akcji? Sprawdźmy to.

Jak dane makroekonomiczne wpływają na rynki akcji?

Już od lat bardzo wnikliwie analizuję się korelację pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi danymi makro, a ich wpływem na zachowanie akcji największych spółek notowanych na giełdzie. Po wielu latach sporów jednoznacznie stwierdzono, że korelacja dodatnia istnieje, a wiele badań empirycznych dowiodło, że inwestorzy uwzględniający w swoich inwestycjach w akcje bieżące wydarzenia i dane gospodarcze, notują wyższe stopy zwrotu, w porównaniu do grupy inwestorów, którzy nie biorą tego pod uwagę. 

Jakie dane makroekonomiczne są dla inwestorów najważniejsze? Przede wszystkim dane o PKB, dynamika wzrostu lub spadku bezrobocia, dane o inflacji, bilans handlowy i produkcja przemysłowa w kraju. Wprawdzie nie każdy wskaźnik oddziałuje na rynek w takim samym stopniu, to jednak z powodzeniem może stwierdzić, że mają nieduży wpływ na to, jakie decyzje inwestycyjne zostaną podjęte przez zdecydowaną większość traderów w najbliższej przyszłości.

Wpływ stóp procentowych na wycenę akcji giełdowych

Najwięcej miejsca należy jednak poświęcić nie tyle wskaźnikowi ekonomicznemu, co rezultatów comiesięcznego spotkania w sprawie stóp procentowych. Zmiana stóp procentowych wywiera ogromny wpływ nie tyle na rynki finansowe, co w ogólnym znaczeniu na koniunkturę rynkową. W skali społecznej, zwyżka stóp procentowych, będąca jednym z mechanizmów polityki monetarnej służącej optymalizacji poziomu inflacji, ma bardzo duży wpływ na to, jak w przyszłości kształtować się będą raty kredytów czy oprocentowanie depozytów.

Stopy procentowe mają także wpływ na wycenę spółki, która często uzależniona jest od sumy zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Jeżeli stopa dyskontowa jest niższa lub wyższa, będzie to miało wpływ na faktyczną, wewnętrzną i najbardziej miarodajną wycenę danego przedsiębiorstwa. 

Czy istnieją wskaźniki prognozujące zachowanie rynku akcji?

Pozostając przy rynku Polskim, skupmy się na dostępnych każdemu inwestorowi mechanizmach, które mogą pomóc nam w analizie predykcyjnej przyszłych sentymentów rynkowych. Jednym z najważniejszych z całego repozytorium wskaźników jest Wyprzedzający Wskaźnik Koniunktury, który każdego miesiąca publikowany jest przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Historia pokazuje, że wskaźnik ten, nazywany często skrótem WWK w bardzo precyzyjny sposób przewidział zawirowania na rynku sprzed kilkunastu lat, podczas globalnego kryzysu finansowego. 

To jednak, o czym każdy inwestor zawsze powinien pamiętać, to stałe śledzenie kalendarza ekonomicznego, w którym z odpowiednim wyprzedzeniem będziemy wiedzieć, jakie wydarzenia czekają nas podczas następnego dnia na giełdzie. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here