Oświetlenie na wózkach widłowych

Tak jak każdy pojazd, wózek widłowy powinien posiadać elementy, które zwiększają bezpieczeństwo poruszania się nim i dla prowadzącego, i dla osób trzecich, znajdujących się niedaleko miejsca jego pracy. Elementem zwiększającym bezpieczeństwo na magazynie, gdzie pracują wózki widłowe, jest oświetlenie wózków widłowych.

Oświetlenie Blue Spot

Lampa Blue Spot przyjmuje formę zwykle owalnego reflektora, którego światło ma barwę niebieską. Tworzy ona na posadzce strumień intensywnego światła. Montowana jest on w górnej części wózka widłowego, w jego przedniej lub tylnej części. Lampa widoczna jest ze znacznej odległości, pozwalając na określenie pozycji wózka widłowego osobom znajdującym się w magazynie.

Lampa ostrzegawcza Blue Spot ma za zadanie uniknięcie wypadków potrącenia pieszego znajdującego się w magazynie lub najechania na niego. Odpowiednio wcześnie informuje pieszych o tym, że w ich otoczeniu znajduje się pracujący wózek widłowy i że powinni oni zachować odpowiednią odległość od niego i ostrożność. Dla operatora daje ta część wyposażenia poczucie, że piesi są informacji o zagrożeniu związanym z jego pracą i istnieje mniejsze ryzyko, że któryś z nich pojawi się na drodze prowadzonego przez niego sprzętu. Powinna być zastosowana szczególnie w miejscach głośnych, gdzie sygnały dźwiękowe wózka widłowego nie są dostatecznie słyszalne.

Oświetlenie Red Zone

Lampa ostrzegawcza Red Zone ma prostokątny kształt i jest koloru czerwonego. Montowana może być na przedniej, tylnej i bocznej części wózka widłowego. Wyświetla ona na podłożu widoczną czerwoną linię, która daje sygnał osobie trzeciej, że wózek widłowy jest w pobliżu. Pozwala na wyznaczenie strefy wokół wózka widłowego, w której nie powinny się znajdować osoby trzecie.

Głównym zadaniem lampy Red Zone jest informowanie i ostrzeganie osób pracujących w pobliżu wózka widłowego o tym, że pracuje on w danym miejscu i konieczne jest zachowanie bezpiecznej odległości od pracującego urządzenia. Dla zlokalizowanych obok pieszych daje ona wyraźny sygnał, w jakiej odległości od wózka nie mogą się oni znajdować. Lampę konfiguruje konserwator wózka, określając szerokość strefy, w której nie powinno być osób trzecich. Jeśli chcemy wyznaczyć taką strefę po obu stronach wózka widłowego – musimy zakupić dwie lampy Red Zone.

Warto rozważyć zakup lamp Blue Spot i Red Zone do swojego przedsiębiorstwa. W wyborze odpowiedniej pomogą pracownicy Irapol.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here