geotechnika

 

Prace geotechniczne są niezwykle ważne, zwłaszcza w kontekście budowy różnego rodzaju obiektów, od dróg i mostów, aż po budynki mieszkalne, czy użyteczności publicznej. Teren, na którym ma powstać jakikolwiek obiekt, musi zostać profesjonalnie zbadany i zostać dopuszczony do wykorzystania. Nieprzeprowadzenie odpowiednich badań geotechnicznych może skutkować w optymistycznym wariancie podniesieniem kosztów inwestycji, a w najgorszym wypadku katastrofą budowlaną.

Czym zajmują się specjaliści od geotechniki?

Praca specjalistów od geotechniki jest niezwykle odpowiedzialna. Badania przeprowadzane w ramach tej dziedziny obejmują m.in. inżynierię geodezyjną, geologiczną, geotechnikę i inżynierię hydrogeologiczną, inżynierię hydrometeorologiczną, a także badania racjonalnego wykorzystania i ochrony środowiska. Jak zatem widać, geotechnika to wiele prac (zobacz na Keller.com.pl), które są niezbędne, jeśli zależy nam na zbudowaniu stabilnej i bezpiecznej konstrukcji.

Inżynierowie geotechniczni przeprowadzają zarówno badania powierzchniowe, jak i podpowierzchniowe terenu. Wyniki ich pracy stanowią podstawę do dalszych czynności, takich jak obliczanie fundamentów, czy prace projektowe cyklu zerowego w zaplanowanej konstrukcji.

W jakim celu wykonuje się badania geotechniczne?

Podstawowym celem przeprowadzania badań geotechnicznych jest zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji oraz stworzenie solidnego fundamentu. Eksperci geotechniki poddają wnikliwej analizie teren, w tym gleby znajdujące się w miejscu, w którym ma stanąć dana konstrukcja, a na podstawie ich zaleceń opracowywane są dokładne plany budowy obiektów przemysłowych czy różnego rodzaju budynków, w tym mieszkalnych. Ilustracją do danych zebranych przez geotechników są zazwyczaj wykresy obrazujące stan gruntów, na podstawie których mogą oprzeć swoje działania inżynierowie budowlani i projektanci.

Co konkretnie jest poddawane badaniom geotechnicznym? Otóż specjaliści w tej dziedzinie sprawdzają stan, skład oraz właściwości różnych rodzajów gleb, a także poddają ocenie trwałość sztucznych lub naturalnych masywów i stoków. Co ciekawe, dzięki takim badaniom możliwa jest ocena wytrzymałości stoków i zboczy, a nawet zwiększanie stabilności gleb naturalnych, a także opracowywanie zaleceń dotyczących tworzenia sztucznych masywów geotechnicznych.

Jakie prace wykonują firmy geotechniczne?

Oferta firm geotechnicznych jest niezwykle szeroka. Specjaliści w tej dziedzinie zajmują się na przykład:

– wzmacnianiem podłoża (ma to na celu zwiększenie nośności podłoża, poprawę właściwości fizycznych gruntu oraz zmniejszenie osiadania),

– fundamentami głębokimi (ich wykonaniem),

– technologiami iniekcyjnymi (ich wykorzystanie pozwala na wzmocnienie podłoża i kontrolę przepływu wód gruntowych),

– zabezpieczeniem wykopów, skarp i zboczy (zabezpieczeniu mogą podlegać także wykopy fundamentowe oraz sąsiadujące konstrukcje),

– konstrukcjami hydrotechnicznymi (realizacja projektów konstrukcji brzegowych i portowych).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here