Jak zrezygnować z polisolokaty

Osoby chcące w bezpieczny sposób gromadzić i pomnażać swoje oszczędności, często szukają produktów finansowych, które w tym pomogą. Oferują je nie tylko banki, ale także towarzystwa ubezpieczeniowe, na przykład Vienna Life znana również jako Skandia. Popularnością cieszyły się jej polisolokaty, reklamowane jako bezpieczne i pewne źródło zysku. Wbrew zapewnieniom nie okazały się tak korzystne, a rezygnacja stała się problematyczna i kosztowna.

1. Jak zrezygnować z polisolokaty?
2. Opłata likwidacyjna przy zerwaniu umowy z Vienna Life
3. Skandia rezygnacja bez utraty pieniędzy

Przy zawieraniu umów na polisolokaty klienci bardzo często nie byli w stanie samodzielnie ocenić, czy są one dla nich korzystne. Tekst był długi i pełen prawno-finansowych pojęć, a obietnice przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych wzbudzały zaufanie. Kiedy okazało się, że inwestycje nie przynoszą oczekiwanych zysków, duża grupa osób zaczęła zastanawiać się, jak zrezygnować z polisolokaty.

1. Jak zrezygnować z polisolokaty?

Brak gwarancji zysku, a nawet zwrotu wpłaconego kapitału, to najczęstszy powód skłaniający klientów do rozwiązania polisolokaty. Dla firmy Skandia Vienna Life rezygnacja klienta oznacza konieczność wypłaty pieniędzy, ale jednocześnie firma pobiera opłatę likwidacyjną. Zerwanie umowy ze Skandia wymaga złożenia odpowiedniego wniosku, którego wzór jest dostępny na stronie firmy. Najlepiej wysłać go pocztą i zachować potwierdzenie nadania.

2. Opłata likwidacyjna przy zerwaniu umowy z Vienna Life

Istnienie tzw. opłaty likwidacyjnej to najbardziej kontrowersyjny element umowy dotyczącej polisolokaty. Pobierana jest w momencie przedterminowego rozwiązania umowy i może wiązać się ze startą dużej części zgromadzonych oszczędności. Co więcej, nie wynika wprost z konieczności pokrycia kosztów rozwiązania umowy, ale pokrywa wstępne koszty jej zawarcia. Wszystko to sprawiło, że opłata likwidacyjna została uznana przez Rzecznika Finansowego za naruszenie zbiorowego interesu konsumentów.

3. Skandia rezygnacja bez utraty pieniędzy

Stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat opłat likwidacyjnych spowodowało, że musiały zostać obniżone. Jednocześnie klienci mają możliwość odzyskania całej utraconej kwoty na drodze sądowej. W przypadku Vienna Life rezygnacja mogła nastąpić nawet kilka lat wcześnie, a i tak wciąż możliwe jest dochodzenie swoich praw. Pomogą w tym profesjonaliści, którzy mają doświadczenie w dochodzeniu tego rodzaju roszczeń. Kancelaria prawna pomoże udowodnić przed sądem, że zawarta umowa zawierała niekorzystne zapisy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here