Grafika użytkowa znajduje się gdzieś na pograniczu sztuki i reklamy, tworząc całkiem nową jakość, z którą możemy obcować na co dzień. Na czym polega grafika użytkowa, jakie ma cele i czym właściwie jest? Oto garść informacji o tej wyjątkowej dziedzinie i jakości, jaką możemy dzięki niej odkrywać.

Czym jest grafika użytkowa?

Grafika użytkowa powinna być artystycznym, ale także czytelnym ujęciem danego komunikatu. To wolność twórcza połączona z drukarstwem artystycznym i jasno ujętymi celami praktycznymi. Grafika użytkowa, zwana też stosowaną, to wielowymiarowa dziedzina, wymagająca dużych umiejętności artystycznych, marketingowych, a także bogato rozwiniętej empatii oraz zrozumienia potrzeb odbiorcy. Łączy reklamę, rynek wydawniczy oraz artystyczną kreatywność i twórcze podejście do pracy. Można to określić jako praktyczne wykorzystanie sztuki i zastosowanie jej do realizacji konkretnych celów.

Do czego służy grafika użytkowa?

Do czego służy? Głównie do tego, aby ułatwić czytelnikowi przyswojenie i zapamiętanie danego komunikatu. To po prostu twórczy, estetyczny wizualnie sposób przekazania danej informacji. W założeniu powinna służyć odbiorcy, ale gdzieś w tle jest zleceniodawca, który ma jasno nakreślony cel, w jakim zleca dany projekt. Grafika użytkowa to połączenie wielu elementów. To styk sztuki graficznej, reklamy i artystycznej interpretacji. Efekt finalny jest owocem współpracy projektanta i zleceniodawcy. Tak powstała praca powinna służyć przede wszystkim użytkownikowi – wyjaśniać, obrazować lub interpretować dane zagadnienie. Często stosowana jest w wydawnictwach, prasie i rozmaitych wydrukach. Ostatnio grafika użytkowa także bywa stosowana w grafice komputerowej i reklamie internetowej.

Zleceniodawca i grafik – kto rządzi przy tworzeniu grafiki użytkowej?

Grafik powinien twórczo i estetycznie zobrazować dany przekaz – w taki sposób, aby odbiorca chętnie zapoznał się z danym komunikatem. A zleceniodawca? Ten  jest gdzieś pomiędzy jednym a drugim, czuwając nad tym, by wyważyć artystyczne zapędy projektanta i zestawić je z realnymi oczekiwaniami grupy docelowej. To odbiorca powinien być najważniejszy w tym rodzaju grafiki – on powinien dobrze odczytać dany przekaz wizualny i zareagować zgodnie z oczekiwaniami grafików i zleceniodawców.

Co obejmuje grafika użytkowa?

Mówiąc w uproszczeniu, grafika użytkowa to dziedzina sztuki, grafiki i drukarstwa, która jest wykorzystywana do celów informacyjnych, reklamowych i wydawniczych. W ramach grafiki użytkowej często wykorzystywane są ilustracje, plakaty, ale także rozmaite broszury, reklamę prasową, internetową lub też wydruki okazjonalne. Za grafikę użytkową uznaje się także projektowanie np. grafiki do banknotów, znaczków pocztowych lub liternictwo.

Grafika użytkowa – jakie środki wykorzystuje?

W przypadku grafiki użytkowej mogą być stosowane różnorodne środki i techniki artystycznego wyrazu. Ogromne znaczenie ma nie tylko czytelność przekazu, ale też techniki, kompozycja, zastosowana kolorystyka oraz typografia. Właściwie środki artystycznego wyrazu są tutaj niemal ograniczone, granicą jest jedynie zrozumiałość danego komunikatu i zgodność z założeniami. To po prostu świadoma sztuka wykorzystywana w konkretnym, jasno określonym celu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here